Värdegrund

Tack för att du:

Är engagerad och visar respekt för din omgivning.

Är hjälpsam och proffsig i ditt bemötande.

Är ödmjuk och alltid ger en positiv återkoppling.