Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi sätter kvalitet i högsta fokus och är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Vi gör mätningar i koordinatmätmaskin Mitutoyo Crysta Apex

Vår kvalitetspolicy:

Vi skall vara en attraktiv legoleverantör inom svarvning.
Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar, så att vi kan skapa långsiktigt goda relationer med våra kunder.
Vi skall genom ständiga förbättringar av verksamheten och medarbetarnas engagemang, kompetens, flexibilitet och ansvar leverera:

  • RÄTT PRODUKT
  • I RÄTT KVALITET
  • I RÄTT TID

Certifikat ISO 9001:2015

Miljö och arbetsmiljöpolicy

Boggs utför cncsvarvning som uppfyller kunders krav och förväntningar samt myndigheternas krav när det gäller arbetsmiljöpåverkan. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, förebyggande aktiviteter, informerad personal, utbildningar skall miljöpåverkan minskas. Företagets strävan är att förbättra och bevaka nedanstående områden ur arbetsmiljösynpunkt:

PSYKISK HÄLSA

Ständigt verka för en god psykisk hälsa hos alla medarbetare. Ingen form av trakasserier accepteras, kränkande särbehandling eller mobbing ska förekomma. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Förbättringar av arbetsmiljön ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Personlig skyddsutrustning ska användas där det krävs.

KEMIKALIER

Arbeta för att minska eller ersätta användandet av miljöskadliga ämnen

AVFALL

Minska avfallsmängden till deponi genom återvinning och återanvändning

ENERGIFÖRBRUKNING

Ständigt effektivisera energiförbrukningen