CNC-Svarvning Ø3-150mm

Ett urval av svarvade komponenter ifrån våra svarvavdelningar.

Längdsvarvning Ø3-38mm

Automatsvarvning Ø38-80mm

Robotsvarvning Ø80-150mm